Back to All Events

Två minuter till midnatt - för en mer långsiktig politik


Kom med på Almedalens "senaste" seminarium, 23:58 på Donners Plats!

Dagens politiska system lider av kronisk kortsiktighet. Medan våra politiker plockar taktiska, partipolitiska poänger försummas de stora, långsiktiga utmaningarna, som skulle ta sig uttryck i genomförandet av Agenda 2030, Klimatlagen, hantering av pågående teknikskiften och effekterna av en åldrande befolkning. Hur kan politiken bli mer långsiktig? På detta seminarium kommer vi med några möjliga svar.

*** Serveras mat och dryck? ***
Ja, vegansk mat och alkoholfri dryck erbjuds för publiken.

*** Vad kommer hända? ***
Världsledande forskaren Anders Sandberg (Senior Research Fellow, Future of Humanity Institute, Oxford University) kommer att prata om viktiga framtidsfrågor och hur vår generation kan bemöta dem. Bland viktiga framtidsfrågor är global uppvärmning, ett ökat infrastrukturbehov, AIs kommande effekt på arbetsmarknaden samt globala katastrofala risker som exempelvis globala pandemier och kärnvapenkrig. Därefter berättar vi om konkreta åtgärder för att öka politikens långsiktighet och öppnar för frågor. 

*** Varför den konstiga tiden? ***
Sedan januari 2018 visar Domedagsklockan på två minuter till midnatt. Domedagsklockan är en symbolisk klocka vars minuter till midnatt illustrerar hur nära mänskligheten är en global katastrof. Sedan klockan skapades 1947 av amerikanska kärnvapenforskare är två minuter till midnatt är det närmaste midnatt som klockan visat. Och fram till nu har det bara skett en gång tidigare – 1953. Det är av yttersta vikt att vi så snart som möjligt vidtar åtgärder för att vrida tillbaka klockan så mycket som möjligt. Mer om detta på vår hemsida: http://www.projektframtid.nu

Att ha seminariet så sent innebär också att det inte finns speciellt många andra av Almedalens över 4000 evenemang att konkurrera med. 

*** Vad är era rekommendationer? ***
1) Skapa förutsättningar för att genomföra och uppnå Klimatlagen och Agenda 2030
2) Skapa ett tvärpolitiskt nätverk för kommande generationer i riksdagen
3) Skapa ett ökat framtidsfokus genom hela lagstiftningsprocessen
4) Medborgare, ställ krav på politikerna!
5) Upprätta en ombudsperson för kommande generationer

Om the Doomsday Clock: https://thebulletin.org/timeline
Läs mer på vår hemsida: http://www.projektframtid.nu

Earlier Event: July 1
Effektiv Altruism Fika
Later Event: August 10
EA Summer retreat