Val av karriär

stairs-3112405_1920.jpg
 
 

Många av oss tillbringar eller kommer att tillbringa en stor del av vår vakna tid – i genomsnitt 80 000 timmar – i yrkeslivet. Det innebär att professionellt arbete utgör en enorm resurs för att göra världen bättre. Att öka den positiva inverkan av ens yrke med 1 procent motsvarar alltså 800 timmars extra arbete.

För att göra positiv skillnad måste du först fundera på vilket problem du bör fokusera på. Några av de mest lovande problemen att arbeta med verkar vara att utveckla säker artificiell intelligens, förbättra biosäkerhetspolicy, eller att arbeta för att få uppfödningen av djur i fabriker att upphöra.

Nästa steg är att överväga vilka metoder som är mest effektiva för att lösa det problem som du har valt att arbeta med. I detta skede bör du överväga flera tillvägagångssätt. Organisationer som arbetar med dessa problem behöver ofta fler människor som arbetar med policy, forskning och management. Men du bör också överväga mer okonventionella metoder som exempelvis att vara assistent till en annan person som gör mycket positiv skillnad. Du bör också fundera på om du kan förbättra världen ännu mer genom att exempelvis opinionsbilda för att fler människor ska uppmärksamma och försöka lösa något problem. Se också information om aktuella tjänster.

Om du inte kan arbeta direkt med viktiga problem just nu bör du överväga att försöka tillgodogöra dig viktiga färdigheter som är användbara om du i framtiden ska arbeta med dessa problem. Du kan också överväga att försöka hitta en högavlönad tjänst och donera större delen av din lön till effektiva organisationer, en strategi som brukar kallas "earning to give".

Ett viktigt övervägande är också vilket yrke som skulle passa dig. När du donerar till välgörenhet påverkar dina individuella färdigheter och kunskaper inte värdet av din donation, men när det gäller att välja en karriär är dina personliga förmågor förstås väldigt viktiga. Det betyder dock inte att man enbart bör följa standardkarriärråd om att "följa sin passion". Passion är mycket mindre viktigt än många tror eftersom det ofta är något som kan utvecklas och inte har så stor inverkan på hur man upplever sin arbetssituation. Det är å andra sidan viktigt att hitta ett yrke som man är bra på: du kan göra detta genom att prova många olika alternativ och försöka få feedback.

80,000 Hours är en organisation som är dedikerad till att hjälpa människor att hitta karriärer där de kan göra så stor positiv skillnad som möjligt. De har tagit fram en guide till de viktigaste övervägandena för karriärbeslut och ett antal verktyg för att hjälpa motiverade människor att ta beslut. De har också gjort ett antal recensioner av ett brett spektrum av karriärer (alltifrån från läkare och politiker till arbete inom effektiva välgörenhetsorganisationer eller tankesmedjor).