Lokala EA-grupper i Sverige

Det finns ett flertal EA-föreningar runtom i Sverige, både lokala grupper och kårföreningar på universitet. Nedan listas länkar till samtliga gruppers Facebooksidor:

Lokala grupper

Effective Altruism Göteborg

Effective Altruism Lund

Effective Altruism Uppsala

Kårföreningar

Effective Altruism SU (Stockholms universitet)

Effektiv Altruism KTH (Kungliga tekniska högskolan)

Effective Altruism SASSE (Handelshögskolan i Stockholm)

Effektiv Altruism KI (Karolinska institutet)