Internationella organisationer inom effektiv altruism

Det finns många organisationer som arbetar för en bättre värld. Vi rekommenderar följande organisationer.

 

Karriärrådgivning

Organisationen 80,000 Hours ger tips samt karriärrådgivning till personer som vill göra så stor positiv påverkan som möjligt under loppet av sin, i genomsnitt, 80 000 timmar långa karriär. Under tiden organisationen varit igång så har de fått 100 personer att förändra sin karriär till något som kan hjälpa världen mer. Detta motsvarar alltså att de gjort att uppskattningsvis 8 miljoner timmar under kommande år kommer läggas på karriärer som ger stor positiv påverkan på världen.

 välgörenhetsanalys

Organisationen GiveWell arbetar med att identifiera de välgörenhetsorganisationer som har mest per krona i donationer. Detta gör de för att personer som donerar till välgörenhet ska få en större förståelse för vart deras donationer kommer att göra mest nytta. GiveWells analys har kommit fram till att malariamyggnät, avmaskning, samt direkta pengaöverföringar ser ut att vara de mest effektiva sätten att förbättra global hälsa.

gåvolöfte

Medlemmar i Giving What We Can skriver under ett löfte som kallas ‘The Giving What We Can Pledge’ där de lovar att ge 10% eller mer av sin inkomst under resten av sina liv till de välgörenhetsorganisationer som de tror kan förbättra andras liv så mycket som möjligt. I dagsläget så har över 1000 personer skrivit på löftet, vilket baserat på deras förväntade inkomst motsvarar lite över 2,9 miljarder kronor. 

Malariaprevention

Organisationen Against Malaria Foundation distriburerar myggnät för enbart 3 dollar styck. Dessa myggnät skyddar barn från myggor och därmed också malaria. Malaria dödade omkring en halv miljon personer år 2013, så det är ett oerhört stort problem att lösa. I och med att det är så många som dör av malaria och att myggnät är så oerhört billigt att producera och distribuera är AMF en mycket effektiv välgörenhetsorganisation.