Val av välgörenhet

effektivaltruism.felix-russell-saw-150318-unsplash.jpg
 
 

Ett av de enklaste sätten för en person att göra skillnad är att donera pengar till effektiva organisationer som arbetar med viktiga problem. Att donera pengar möjliggör för organisationer att göra fler bra saker och är mer flexibelt än att donera tid i form av volontärarbete.

De flesta av oss inser inte hur rika vi faktiskt är i relativa termer. Vanliga lönearbetare i höginkomstländer placerar sig normalt bland de 5 procent rikaste i termer av inkomst globalt sett. Denna relativa rikedom innebär en enorm möjlighet att göra gott - om pengarna används effektivt.

Donera effektivt

Flera organisationer inom effektiv altruism-rörelsen arbetar med att hjälpa personer som vill donera pengar att hitta de bästa möjligheterna att göra gott. Ett av de enklaste sätten att ge till effektiva välgörenhetsorganisationer är genom fonderna Effective Altruism Funds. Med dessa fonder kan du välja att donera till ett av fyra områden: global utveckling, djurs välbefinnande, den långsiktiga framtiden eller att stärka effektiv altruism-rörelsen. En expert inom varje område donerar sedan pengarna till de organisationer som kan använda fondens pengar mest effektivt.

En annan bra resurs är GiveWell, som gör rigorös forskning för att utvärdera organisationer inom global utveckling och som också har en lista med rekommenderade organisationer. Du kan också titta på listan av organisationer som fått donationer från Open Philanthropy Project, en stor stiftelse som använder effektiv altruism för att hitta de mest lovande organisationerna att donera till.