Effektiv Altruism 

Effektiv Altruism Sverige söker nya anställda!

Vill du jobba med att få effektiv altruism att växa, som vice-generalsekreterare eller genom att ansvara för vårt community och operations? Läs mer om rollerna här: https://www.effektivaltruism.org/vice-generalsekreterare
https://www.effektivaltruism.org/headof

Ansökan görs via detta formulär. Rekryteringen sker löpande. Ansök senast 17:e maj!

Från  EAGx Nordics 2019

Från EAGx Nordics 2019

 

Effektiv altruism kombinerar hjärtat och hjärnan: empati som styrs av data och rationalitet.

 
effektivaltruism-riccardo-annandale-140624-unsplash.jpg
 

Kombinerar hjärna och hjärta

Om du läser detta är du i en fantastisk position. Det har aldrig tidigare varit möjligt för individer att ha en så meningsfull och positiv påverkan i en så massiv skala. I och med den ökade tillgången till information om vilka världsförbättrande åtgärder som fungerar bäst, har vi alla en bättre möjlighet än någonsin att rädda liv och förhindra lidande. Genom dina val av donationer och karriär kan du som enskild individ göra stor skillnad.

Effektiv Altruism är en växande global rörelse som kombinerar hjärtat och hjärnan: empati som styrs av data och rationalitet. Det handlar om att ägna en stor del av sitt liv till att förbättra världen och att ställa frågan: av alla möjliga sätt att göra skillnad på, hur kan jag göra störst skillnad? Individer och forskningsinstitut inom rörelsen bedriver forskning för att besvara denna fråga. Steg två är sedan att omsätta svaren i agerande, för att driva verklig förändring.

 

"Att vara generös räcker inte, vart du satsar dina resurser är mycket viktigare"

— William MacAskill, frontfigur inom effektiv altruism

 
 

Effektiv altruism är en internationell rörelse som försöker svara på frågan "Hur kan man, med de resurser man har, hjälpa andra så mycket som möjligt?" Och hur vet man att man faktiskt gör skillnad? Vi använder evidens och kritiskt tänkande för att ta reda på vilka insatser som har störst positiv påverkan på världen. Det kan handla om att ta reda på hur effektiva olika välgörenhetsinsatser är och hur man kan ha en positiv inverkan genom sin karriär. Effektiv altruism handlar också om att vara generös med sin tid och sina pengar, och att låta de insikter man fått influera ens handlingar.

Introduktion till effektiv altruism

 
 
 

Vårt fokus

Effektiv altruism är dels ett forskningsområde som använder evidens och kritiskt tänkande för att ta reda på hur man kan hjälpa andra så mycket som möjligt och dels ett community bestående av personer som tar dessa frågor på allvar och använder sin tid och sina resurser för att lösa världens viktigaste problem.

Med hjälp av ett ramverk går det lättare att identifiera potentiella fokusområden. Det finns ett antal frågor som det går att ställa sig själv när du väljer vilket område som ska få dina pengar eller din tid. 

 

Storlek

Har problemet, och därmed även lösningen, stor påverkan på många? 

Lösbart

Är det möjligt att lösa problemet med ökade resurser? 

Försummat

Är det ett förbisett problemområde?

 
 

Om du väljer välgörenhetsorganisation med omsorg kan dina pengar göra stor nytta. Effektiv altruism-rörelsen brukar sägas ha identifierat tre sakområden som ses som särskilt lovande - bekämpandet av extrem fattigdom, minska djurs lidande, och förbättra framtiden långsiktigt. Rörelsen har även identifierat ett antal välgörenhetsorganisationer som verkar vara bäst på att lösa dessa problem.

Vad kan du göra?

 
 
effektivaltruism-kasturi-642476-unsplash.jpg
 
 

Engagera dig

Vill du engagera dig för effektiv altruism i Sverige? Eller vill du träffa andra som är intresserade av effektiv altruism?  Först och främst, se till att följa oss på Facebook och Twitter för att få kontinuerliga nyheter från effektiv altruism-rörelsen i Sverige och de evenemang vi erbjuder.

Eller kontakta oss för att få veta mer om hur du kan engagera dig.  

Om du vill stödja vårt arbete, skänk gärna en valfri gåva via Swish 123 259 71 93

Effektiv Altruism Sverige