easverige.png

Effektiv altruism är ett forskningsområde och en växande global rörelse som använder evidens och kritiskt tänkande för att ta reda på hur man kan använda sina resurser för att hjälpa andra så mycket som möjligt. Effektiv Altruism Sverige ordnar föreläsningar, konferenser och jobbar tillsammans med samarbetsorganisationer för att sprida kunskap om, och engagemang för, effektiv altruism i Sverige.

Introduktion till effektiv altruism Effektiv Altruism Sverige Vad kan du göra?

effektivaltruism-riccardo-annandale-140624-unsplash.jpg